Vydejme se za drobnými památkami města Kutná Hora

Slovo úvodem

Vedle nejcennějších památek Kutné Hory, dnes zapsaných v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO,
připomínají dávné materiální a duchovní bohatství města také drobné stavby. Obyvatelům i návštěvníkům Kutné Hory se od počátku června 2019 nabízí příležitost k poznání dalších zajímavých míst starobylého středočeského města a jeho historických památek. Poznávací turistická trasa Kapličky na stříbrné stezce propojuje poněkud opomíjené drobné památky, které si ale zaslouží Vaší pozornost.

Na těchto internetových stránkách jsou uvedeny potřebné informace o celé vycházkové trase, jednotlivých kapličkách, vzniku projektu a další zajímavosti.

Cílem projektu je pozvednout kulturně-historickou hodnotu těchto drobných kutnohorských památek, umožnit zájemcům jejich poznání a v širším kontextu začlenit kapličky výrazněji do struktury duchovních, historických a architektonických pamětihodností města.

Kapličky na stříbrné stezce jsou společným projektem členů klubů dospělých skautů (oldskautů) z Kutné Hory a Prahy.